Balandis

Balandžio mėnuo žada būti sudėtingu. Tai griaunančių tendencijų laikas, nes negatyvūs aspektai formuosis būtent šį pavasario mėnesį. Bus svarbu vengti rizikos, veikti ryžtingai, bet ramiai ir protingai. Plačiau →Retrogradinio Marso ir Saulės opozicija

Retrogradinio Marso periodas prasidėjo  2014 metų kovo mėnesio 1 dieną ir tęsis iki gegužės 20 dienos. Marsas parodo kaip mes transliuojame savo ego energiją į pasaulį. Pagrindinis retro Marso Svarstyklėse uždavinys – pasiekti  pusiausvyrą tarpusavio santykiuose. Jo kosminis statusas šiame ženkle dėl retro krypties taps kiek silpnesniu, todėl šiame periode galima sėkmingai peržiūrėti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius, partneriškus ryšius, užbaigti iki galo tai, kas liko nepilnai padaryta, išspręsti įsisenėjusias problemas, surasti kokybiškus tarpusavio santykių sprendimo būdus. Plačiau →Aktualijos

„Pažink save ir tu pažinsi pasaulį.“

„Kas valdo informaciją – tas valdo pasaulį.“

„Tu – tai, ką žinai apie save.“

Visos šios frazės parodo pačią mūsų gyvenimo esmę. Informaciją, kurią mes gauname, apibrėžia mūsų gyvenimą. Bet koks reiškinys pasaulyje pirmiausia atsiranda informaciniame lygmenyje – idėjų, norų, minčių forma. Tai reiškia, kad informacija – tai yra visa, kas egzistuoja, šaltinis. Plačiau →