Mėnulio užtemimas Šaulio ženkle

Gegužės 26 dieną  (14:19 val. Lietuvos laiku) Mėnulis, būdamas 6-ame Šaulio ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Dvynių ženkle, stebėsime jo užtemimo piką.

Užtemimas bus matomas Australijoje, Ramiajame vandenyne, pietrytinėje Azijos dalyje, vakarinėje Pietų ir Šiaurės Amerikoje.

Užtemimo metu Mėnulis formuos harmoningą aspektą Saturnui, todėl stiprins atkaklumą, kantrybę, tikslingumą, darbštumą, ištvermingumą. Mėnulio užtemimas įprastai siejamas su kokio nors proceso, situacijos, idėjos, reiškinio kulminacija ir ko nors svarbaus užbaigimu. Tokiu metu galima pamatyti anksčiau pradėtų reikalų, liečiančių santykius, ar svarbius dalykinius projektus rezultatus, kartais gali išsipildyti svajonė arba galima suvokti, kad darbas, veikla yra neproduktyvi ir reikia ieškoti kitų galimybių. Mėnulio pilnaties įtakoje, tai kas anksčiau buvo tarsi po užsklanda, ar slepiama, tampa viešu ir matomu, todėl gali išaiškėti paslaptys, o šis užtemimas akcentuos Šaulio ženklo, jį globojančio Jupiterio energiją, todėl aktualiais gali tapti klausimai, liečiantys aukštąjį išsilavinimą, keliones, tarptautinius ryšius, kontaktus su užsieniečiais, juridinius reikalus.

Šis užtemimas suteiks stiprų atsinaujinimo impulsą.  Mėnulio užtemimas visada simbolizuoja kažkokios mūsų gyvenimo sferos pabaigą. Tai pabaiga to, kas jau sena, atgyveno, tai, ko norime atsikratyti savo gyvenime – toksiškų santykių, žmonių, įpročių. Dar šis Mėnulio užtemimas bus sustiprintas Karminiu mazgu, atsakingu su mūsų praeities karma, su mūsų karminėmis užduotimis, kurias jau atidirbome.

Mėnulio užtemimo metu nepalankus laikas permainoms, svarbiems gyvenimo įvykiams, partnerystei, investicijoms.

Šio Mėnulio užtemimo įvykiai gali atkartoti 2020 metų lapkričio pabaigos įvykių temas. Jei jūsų gyvenime vyksta kažkas svarbaus dabar, gegužės pabaigoje, tai gali atsikartoti rudens lapkričio-gruodžio užtemimų įvykiuose. Užtemimai gali atidaryti arba uždaryti svarbias mūsų gyvenimo temas, kurios tęsiasi 9 arba 18 metų.

Labiausiai šio Mėnulio užtemimo įtaką gali jausti Šauliai, Dvyniai, Mergelės, Žuvys ir tie žmonės, kurių asmeninės planetos arba svarbūs asmeninio  horoskopo taškai yra 5-7 Šaulio laipsnyje.